Windows sikkerhedscenter kan ikke startes
  poreste
Antal indlæg: 16

Hej

Jeg kan ikke starte windows sikkerhedscenter op på min computer.
Min virus scanner Microsoft security kunne heller ikke starte.
Jeg har så installeret Avast og den fungerer.

Jeg har fulgt jeres vejledning til rensning og kørt ccleaner, ESET online scanner, Malware bytes antimalware og DDS.

Superantispyware har jeg ikke kunne køre, da windows blokerer den.

Her er de loggede resultater:

ESETSmartInstaller@High as CAB hook log:
OnlineScanner.ocx - registred OK

Malwarebytes’ Anti-Malware 1.50.1.1100
http://www.malwarebytes.org

Database version: 5701

Windows 6.1.7600
Internet Explorer 8.0.7600.16385

07-02-2011 11:42:32
mbam-log-2011-02-07 (11-42-32).txt

Skanningstype: Fuldstændig skanning (C:\|)
Objekter skannet: 217935
Tid gået: 20 minut(ter), 19 sekund(er)

Hukommelses Processorer Inficeret: 0
Hukommelses Moduler Inficeret: 0
Registreringsdatabasenøgler Inficeret: 3
Registreringsdatabaseværdier Inficeret: 0
Registreringsdatabasedata Objekter Inficeret: 0
Inficerede Mapper: 0
Inficerede Filer: 2

Hukommelses Processorer Inficeret:
(Ingen skadelige objekter blev fundet)

Hukommelses Moduler Inficeret:
(Ingen skadelige objekter blev fundet)

Registreringsdatabasenøgler Inficeret:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\H3O8CABBPI (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\JP595IR86O (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\ (Hijack.Zones) -> Quarantined and deleted successfully.

Registreringsdatabaseværdier Inficeret:
(Ingen skadelige objekter blev fundet)

Registreringsdatabasedata Objekter Inficeret:
(Ingen skadelige objekter blev fundet)

Inficerede Mapper:
(Ingen skadelige objekter blev fundet)

Inficerede Filer:
c:\Windows\System32\odbcint7.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\Windows\Tasks\{22116563-108c-42c0-a7ce-60161b75e508}.job (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.

DDS (Ver_10-12-12.02) - NTFSx86
Run by Home at 11:54:42,44 on 07-02-2011
Internet Explorer: 8.0.7600.16385
Microsoft Windows 7 Home Premium   6.1.7600.0.1252.45.1030.18.2815.1911 [GMT 1:00]

AV: Microsoft Security Essentials *Enabled/Updated* {BF5CEBDC-F2D3-7540-343C-F0CE11FD6E66}
SP: Microsoft Security Essentials *Enabled/Updated* {043D0A38-D4E9-7ACE-0E8C-CBBC6A7A24DB}
SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

============== Running Processes ===============

C:\Windows\system32\wininit.exe
C:\Windows\system32\lsm.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch
C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService
C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService
C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Windows\System32\spoolsv.exe
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Windows\system32\taskhost.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
C:\Windows\system32\rundll32.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation
C:\Windows\system32\lxcccoms.exe
C:\Program Files\Motorola\MotoConnectService\MotoConnectService.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc
C:\Windows\system32\UAService7.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe
C:\Program Files\Motorola\MotoConnectService\MotoConnect.exe
C:\Windows\system32\WUDFHost.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted
C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Program Files\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDDaemon.exe
C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastUI.exe
C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet
C:\Windows\system32\DllHost.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10l_ActiveX.exe
C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Malwarebytes’ Anti-Malware\mbam.exe
C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe
C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe
C:\Windows\system32\DllHost.exe
C:\Windows\system32\DllHost.exe
C:\Users\Home\Desktop\SWF\dds.scr
C:\Windows\system32\conhost.exe
C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

============== Pseudo HJT Report ===============

uSearch Page = hxxp://www.google.com
uStart Page = hxxp://www.google.com/
uSearch Bar = hxxp://www.google.com/ie
uDefault_Search_URL = hxxp://www.google.com/ie
uSearchAssistant = hxxp://www.google.com/ie
uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s
BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelperShim.dll
BHO: Windows Live ID Sign-in Helper: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll
BHO: Windows Live Messenger Companion Helper: {9fdde16b-836f-4806-ab1f-1455cbeff289} - c:\program files\windows live\companion\companioncore.dll
BHO: Google Toolbar Helper: {aa58ed58-01dd-4d91-8333-cf10577473f7} - c:\program files\google\google toolbar\GoogleToolbar_32.dll
BHO: Skype Plug-In: {ae805869-2e5c-4ed4-8f7b-f1f7851a4497} - c:\program files\skype\toolbars\internet explorer\skypeieplugin.dll
BHO: Google Toolbar Notifier BHO: {af69de43-7d58-4638-b6fa-ce66b5ad205d} - c:\program files\google\googletoolbarnotifier\5.6.5805.1910\swg.dll
BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program files\java\jre6\bin\jp2ssv.dll
TB: Google Toolbar: {2318c2b1-4965-11d4-9b18-009027a5cd4f} - c:\program files\google\google toolbar\GoogleToolbar_32.dll
mRun: [LXCCCATS] rundll32 c:\windows\system32\spool\drivers\w32x86\3\LXCCtime.dll,_RunDLLEntry@16
mRun: [SunJavaUpdateSched] “c:\program files\common files\java\java update\jusched.exe”
mRun: [VirtualCloneDrive] “c:\program files\elaborate bytes\virtualclonedrive\VCDDaemon.exe” /s
mRun: [MSC] “c:\program files\microsoft security client\msseces.exe” -hide -runkey
mRun: [avast5] “c:\program files\alwil software\avast5\avastUI.exe” /nogui
mRun: [Malwarebytes’ Anti-Malware (reboot)] “c:\program files\malwarebytes’ anti-malware\mbam.exe” /runcleanupscript
mPolicies-system: ConsentPromptBehaviorAdmin = 5 (0x5)
mPolicies-system: ConsentPromptBehaviorUser = 3 (0x3)
mPolicies-system: EnableUIADesktopToggle = 0 (0x0)
IE: Add to Google Photos Screensa&ver; - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200
IE: E&ksporter; til Microsoft Excel - c:\progra~1\mif5ba~1\office12\EXCEL.EXE/3000
IE: Google Sidewiki ... - c:\program files\google\google toolbar\component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_950DF09FAB501E03.dll/cmsidewiki.html
IE: {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - {B63DBA5F-523F-4B9C-A43D-65DF1977EAD3} - c:\program files\windows live\companion\companioncore.dll
IE: {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - {5F7B1267-94A9-47F5-98DB-E99415F33AEC} - c:\program files\windows live\writer\WriterBrowserExtension.dll
IE: {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - c:\program files\skype\toolbars\internet explorer\skypeieplugin.dll
IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} - c:\progra~1\mif5ba~1\office12\REFIEBAR.DLL
DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} - hxxp://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab
DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} - hxxp://download.eset.com/special/eos/OnlineScanner.cab
DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_23-windows-i586.cab
DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0023-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_23-windows-i586.cab
DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_23-windows-i586.cab
DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - hxxp://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
Handler: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - c:\program files\skype\toolbars\internet explorer\skypeieplugin.dll
Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:\progra~1\common~1\skype\SKYPE4~1.DLL
Handler: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - c:\program files\windows live\photo gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll
mASetup: {A8D647C8-65AC-409F-B7B2-3C0FEE1A32F2} - c:\program files\pixiepack codec pack\InstallerHelper.exe

================= FIREFOX ===================

FF - ProfilePath - c:\users\home\appdata\roaming\mozilla\firefox\profiles\g6j8rhzi.default\
FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.google.dk/
FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://www.google.com/search?sourceid=navclient&hl=da&q=
FF - component: c:\users\home\appdata\roaming\mozilla\firefox\profiles\g6j8rhzi.default\extensions\{3112ca9c-de6d-4884-a869-9855de68056c}\components\frozen.dll
FF - component: c:\users\home\appdata\roaming\mozilla\firefox\profiles\g6j8rhzi.default\extensions\{3112ca9c-de6d-4884-a869-9855de68056c}\components\googletoolbar-ff3.dll
FF - plugin: c:\program files\google\picasa3\npPicasa3.dll
FF - plugin: c:\program files\google\update\1.2.183.39\npGoogleOneClick8.dll
FF - plugin: c:\program files\java\jre6\bin\new_plugin\npdeployJava1.dll
FF - plugin: c:\program files\windows live\photo gallery\NPWLPG.dll
FF - Ext: Default: {972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd} - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}
FF - Ext: Google Toolbar for Firefox: {3112ca9c-de6d-4884-a869-9855de68056c} - c:\programdata\google\toolbar for firefox\{3112ca9c-de6d-4884-a869-9855de68056c}
FF - Ext: Google Toolbar for Firefox: {3112ca9c-de6d-4884-a869-9855de68056c} - %profile%\extensions\{3112ca9c-de6d-4884-a869-9855de68056c}

============= SERVICES / DRIVERS ===============

R1 aswSP;aswSP;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [2011-2-6 294608]
R1 MpFilter;Microsoft Malware Protection Driver;c:\windows\system32\drivers\MpFilter.sys [2010-10-24 165264]
R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2011-2-6 17744]
R2 aswMonFlt;aswMonFlt;c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [2011-2-6 51280]
R2 avast! Antivirus;avast! Antivirus;c:\program files\alwil software\avast5\AvastSvc.exe [2011-2-6 40384]
R2 MotoConnect Service;MotoConnect Service;c:\program files\motorola\motoconnectservice\MotoConnectService.exe [2010-6-24 91456]
S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\microsoft.net\framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 130384]
S2 gupdate;Tjenesten Google Update (gupdate);c:\program files\google\update\GoogleUpdate.exe [2010-11-23 136176]
S3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;c:\windows\system32\drivers\b57nd60x.sys [2009-7-13 229888]
S3 BTCFilterService;USB Networking Driver Filter Service;c:\windows\system32\drivers\motfilt.sys [2009-1-29 6016]
S3 fssfltr;fssfltr;c:\windows\system32\drivers\fssfltr.sys [2010-11-20 39272]
S3 fsssvc;Windows Live Family Safety Service;c:\program files\windows live\family safety\fsssvc.exe [2010-9-23 1493352]
S3 motccgp;Motorola USB Composite Device Driver;c:\windows\system32\drivers\motccgp.sys [2010-6-18 19968]
S3 motccgpfl;MotCcgpFlService;c:\windows\system32\drivers\motccgpfl.sys [2009-1-29 8320]
S3 Motousbnet;Motorola USB Networking Driver Service;c:\windows\system32\drivers\Motousbnet.sys [2010-4-1 23424]
S3 MpNWMon;Microsoft Malware Protection Network Driver;c:\windows\system32\drivers\MpNWMon.sys [2010-10-24 43392]
S3 NisDrv;Microsoft Network Inspection System;c:\windows\system32\drivers\NisDrvWFP.sys [2010-10-24 54144]
S3 NisSrv;Microsoft Network Inspection;c:\program files\microsoft security client\antimalware\NisSrv.exe [2010-11-11 206360]
S3 WatAdminSvc;Tjenesten Windows Aktivering;c:\windows\system32\wat\WatAdminSvc.exe [2010-11-21 1343400]
S4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service;c:\program files\windows live\mesh\wlcrasvc.exe [2010-9-22 51040]

=============== Created Last 30 ================

2011-02-07 10:07:19   ————  d——-w-  c:\users\home\appdata\roaming\Malwarebytes
2011-02-07 10:07:06   38224   ——a-w-  c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys
2011-02-07 10:07:05   ————  d——-w-  c:\progra~2\Malwarebytes
2011-02-07 10:07:04   20952   ——a-w-  c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
2011-02-07 10:07:04   ————  d——-w-  c:\program files\Malwarebytes’ Anti-Malware
2011-02-07 09:34:20   ————  d——-w-  c:\program files\ESET
2011-02-06 21:51:30   51280   ——a-w-  c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys
2011-02-06 21:51:23   38848   ——a-w-  c:\windows\avastSS.scr
2011-02-06 21:51:21   ————  d——-w-  c:\progra~2\Alwil Software
2011-02-06 21:38:56   439632   ——a-w-  c:\progra~2\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\nisbackup\gapaengine.dll
2011-02-06 21:38:56   439632   ——a-w-  c:\progra~2\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{ca1fb173-1294-4363-b4cd-3c85aec56e48}\gapaengine.dll
2011-02-06 21:37:50   5890896   ———w-  c:\progra~2\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{5acc128e-c7f9-4997-8119-a32ab4c3a810}\mpengine.dll
2011-02-06 21:23:56   ————  d——-w-  c:\program files\Microsoft Security Client
2011-02-06 21:23:52   240008   ——a-w-  c:\windows\system32\drivers\netio.sys
2011-01-28 18:50:04   5063857   ——a-w-  c:\progra~2\SPL29CD.tmp
2011-01-22 19:00:33   ————  d——-w-  c:\program files\CCleaner
2011-01-20 18:41:09   15256   ——a-w-  c:\users\home\appdata\roaming\microsoft\identitycrl\production\ppcrlconfig.dll
2011-01-16 18:59:45   3079124   ——a-w-  c:\progra~2\SPL5C80.tmp
2011-01-16 18:55:27   3079124   ——a-w-  c:\progra~2\SPL4623.tmp
2011-01-15 19:58:22   ————  d——-w-  c:\program files\MSECache
2011-01-15 16:30:48   ————  d——-w-  c:\users\home\appdata\local\CutePDF Writer
2011-01-15 16:23:08   ————  d——-w-  c:\program files\GPLGS
2011-01-15 16:22:42   87552   ——a-w-  c:\windows\system32\cpwmon2k.dll
2011-01-15 16:22:42   ————  d——-w-  c:\program files\Acro Software
2011-01-13 17:31:52   ————  d——-r-  c:\program files\Skype

==================== Find3M ====================

2011-01-01 18:32:21   678599   ——a-w-  c:\progra~2\SPLCFCC.tmp
2010-12-10 19:29:55   122880   ——a-w-  c:\windows\system32\UAService7.exe
2010-12-04 08:15:19   98304   ——a-w-  c:\windows\system32\CmdLineExt.dll
2010-12-02 03:35:18   4280320   ——a-w-  c:\windows\system32\GPhotos.scr
2010-11-30 17:09:35   1293940   ——a-w-  c:\progra~2\SPLC4D5.tmp
2010-11-27 16:21:33   707909   ——a-w-  c:\progra~2\SPL7E53.tmp
2010-11-27 16:19:56   707909   ——a-w-  c:\progra~2\SPL9EC0.tmp
2010-11-27 16:13:36   708141   ——a-w-  c:\progra~2\SPLB79F.tmp
2010-11-12 17:53:06   472808   ——a-w-  c:\windows\system32\deployJava1.dll

============= FINISH: 11:55:21,58 ===============

UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG.
IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT

DDS (Ver_10-12-12.02)

Microsoft Windows 7 Home Premium
Boot Device: \Device\HarddiskVolume1
Install Date: 20-11-2010 21:35:13
System Uptime: 07-02-2011 11:43:48 (0 hours ago)

Motherboard: MEDIONPC |  | MS-7366
Processor: Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2160 @ 1.80GHz | CPU 1 | 1803/200mhz

==== Disk Partitions =========================

C: is FIXED (NTFS) - 466 GiB total, 359,815 GiB free.
D: is CDROM ()
E: is Removable
F: is Removable
G: is Removable
I: is CDROM ()

==== Disabled Device Manager Items =============

Class GUID:
Description: Coprocessor
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV;_07DA&SUBSYS;_736B1462&REV;_A2\3&267A616A;&0&1B;
Manufacturer:
Name: Coprocessor
PNP Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV;_07DA&SUBSYS;_736B1462&REV;_A2\3&267A616A;&0&1B;
Service:

==== System Restore Points ===================

No restore point in system.

==== Installed Programs ======================

Adobe Flash Player 10 ActiveX
Adobe Flash Player 10 Plugin
Adobe Reader 9.4.1 - Dansk
Adobe Shockwave Player 11.5
Audials
Audials TV
avast! Free Antivirus
Canon RAW Image Task for ZoomBrowser EX
Canon Utilities Digital Photo Professional 3.4
Canon Utilities EOS Utility
Canon Utilities Original Data Security Tools
Canon Utilities PhotoStitch
Canon Utilities WFT-E1/E2 Utility
Canon Utilities ZoomBrowser EX
CCleaner
CutePDF Writer 2.8
D3DX10
DVD Shrink 3.2
EOS IEEE1394 WIA Driver
EOS USB WIA Driver
ESET Online Scanner v3
Google Toolbar for Firefox
Google Toolbar for Internet Explorer
Google Update Helper
Java Auto Updater
Java(TM) 6 Update 23
Junk Mail filter update
LEGO Star Wars
LEGO Star Wars II
LEGO« BatmanÖ
LEGO« Indiana JonesÖ
LEGO« Indiana JonesÖ 2
LEGO« Indiana JonesÖ 2: The Adventure Continues
Lexmark 3300 Series
Malwarebytes’ Anti-Malware
MergeModules
Mesh Runtime
Messenger Companion
Microsoft .NET Framework 4 Client Profile
Microsoft .NET Framework 4 Client Profile DAN Language Pack
Microsoft .NET Framework 4 Client Profile DAN sprogpakke
Microsoft Antimalware
Microsoft Antimalware Service DA-DK Language Pack
Microsoft Application Error Reporting
Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)
Microsoft Office Excel MUI (Danish) 2007
Microsoft Office Outlook Connector
Microsoft Office Outlook MUI (Danish) 2007
Microsoft Office PowerPoint MUI (Danish) 2007
Microsoft Office Proof (Danish) 2007
Microsoft Office Proof (English) 2007
Microsoft Office Proof (German) 2007
Microsoft Office Proofing (Danish) 2007
Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2)
Microsoft Office Shared MUI (Danish) 2007
Microsoft Office Standard 2007
Microsoft Office Visio 2007 Service Pack 2 (SP2)
Microsoft Office Visio MUI (Danish) 2007
Microsoft Office Visio Standard 2007
Microsoft Office Word MUI (Danish) 2007
Microsoft Security Client
Microsoft Security Client DA-DK Language Pack
Microsoft Security Essentials
Microsoft Silverlight
Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition [ENU]
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
Microsoft Visual C++ 2008 ATL Update kb973924 - x86 9.0.30729.4148
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148
MotoConnect 1.1.31
Motorola Mobile Drivers Installation 4.7.1
Mozilla Firefox (3.6.13)
MSVCRT
MSXML 4.0 SP2 (KB954430)
MSXML 4.0 SP2 (KB973688)
NVIDIA Display Control Panel
NVIDIA Drivers
OGA Notifier 2.0.0048.0
Opdatering til Microsoft Office Excel 2007 Help (KB963678)
Opdatering til Microsoft Office Powerpoint 2007 Help (KB963669)
Opdatering til Microsoft Office Word 2007 Help (KB963665)
Picasa 3
PixiePack Codec Pack
PVSonyDll
Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB2288621)
Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB2288931)
Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB2289158)
Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB2344875)
Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB2345043)
Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB969559)
Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB976321)
Security Update for Microsoft Office Excel 2007 (KB2345035)
Security Update for Microsoft Office InfoPath 2007 (KB979441)
Security Update for Microsoft Office PowerPoint 2007 (KB982158)
Security Update for Microsoft Office PowerPoint Viewer (KB2413381)
Security Update for Microsoft Office system 2007 (972581)
Security Update for Microsoft Office system 2007 (KB974234)
Security Update for Microsoft Office Visio 2007 (KB982127)
Security Update for Microsoft Office Visio Viewer 2007 (KB973709)
Security Update for Microsoft Office Word 2007 (KB2344993)
Skype Toolbars
SkypeÖ 5.1
Total Commander (Remove or Repair)
Update for 2007 Microsoft Office System (KB967642)
Update for Microsoft Office Outlook 2007 (KB2412171)
Update for Outlook 2007 Junk Email Filter (KB2483110)
VirtualCloneDrive
Warcraft III
Windows Live Communications Platform
Windows Live Essentials
Windows Live Family Safety
Windows Live ID Sign-in Assistant
Windows Live Installer
Windows Live Mail
Windows Live Mesh
Windows Live Mesh ActiveX-objekt til fjernforbindelser
Windows Live Messenger
Windows Live Messenger Companion Core
Windows Live MIME IFilter
Windows Live Movie Maker
Windows Live Photo Common
Windows Live Photo Gallery
Windows Live PIMT Platform
Windows Live Remote Client
Windows Live Remote Client Resources
Windows Live Remote Service
Windows Live Remote Service Resources
Windows Live SOXE
Windows Live SOXE Definitions
Windows Live UX Platform
Windows Live UX Platform Language Pack
Windows Live Writer
Windows Live Writer Resources
WinRAR arkivering
World of Warcraft

==== End Of File ===========================

Jeg håber at I kan hjælpe mig så jeg kan få gjort computeren sikker igen.

Hilsen Per

  poreste
Antal indlæg: 16

Hej

Jeg har været inde og kigge i http://www.spywarefri.dk/forum/viewthread/24395/#249117 og fundet hjælp der.
Så nu er problemet løst.
Jeg har selv rettet i services.msc


Hilsen per

Administrator
Avatar
Antal indlæg: 37450

Fint     grin


Så lukker vi bare sagen igen.

Signatur

Download IKKE Programmer fra Disse  suspekte sider