Lukker ned ved opstart af Win XP
  trikker
Antal indlæg: 38

Ved opstar af min PC med Win XP service pack3 når den kun frem til at uploade iconerne hvoreftr skærmen går i blåt med meddelelse om, at der er en driver eller skærmkort / bios, der skal opdateres.
Skærmkortet viker fint.
PC er total scannet med CA anti virus og Maleware bytes, som begge ikke har fundet noget inficeret.
Vedlagt Malewar og hijack log:
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 21:19:28, on 21-09-2009
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Programmer\CA\SharedComponents\HIPSEngine\UmxCfg.exe
C:\Programmer\CA\SharedComponents\HIPSEngine\UmxFwHlp.exe
C:\Programmer\CA\SharedComponents\HIPSEngine\UmxPol.exe
C:\Programmer\CA\SharedComponents\HIPSEngine\UmxAgent.exe
C:\Programmer\Fælles filer\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
C:\Programmer\Adobe\Photoshop Elements 4.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
C:\Programmer\Fælles filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
C:\Programmer\CA\CA Internet Security Suite\CA Anti-Virus\ISafe.exe
C:\Programmer\CA\CA Internet Security Suite\ccschedulersvc.exe
C:\Programmer\CA\SharedComponents\PPRT\bin\ITMRTSVC.exe
C:\Programmer\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\Programmer\Fælles filer\LightScribe\LSSrvc.exe
C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe
C:\Programmer\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Programmer\CA\CA Internet Security Suite\CA Anti-Virus\VetMsg.exe
C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Programmer\CA\CA Internet Security Suite\CA Personal Firewall\capfsem.exe
C:\Programmer\CA\CA Internet Security Suite\ccprovsp.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Programmer\CA\CA Internet Security Suite\casc.exe
C:\Programmer\CA\CA Internet Security Suite\CA Anti-Spyware\PPCtlPriv.exe
C:\Programmer\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Documents and Settings\Ole\Skrivebord\HiJackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Hyperlinks
R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programmer\Fælles filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Programmer\Fælles filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Programmer\Java\jre6\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Programmer\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll
O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Programmer\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Programmer\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.15642\swg.dll
O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Programmer\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Programmer\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Programmer\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O2 - BHO: CA Toolbar Helper - {FBF2401B-7447-4727-BE5D-C19B2075CA84} - C:\Programmer\CA\CA Internet Security Suite\CA Website Inspector\Toolbar\CallingIDIE.dll
O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Programmer\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Programmer\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll
O3 - Toolbar: CA Toolbar - {10134636-E7AF-4AC5-A1DC-C7C44BB97D81} - C:\Programmer\CA\CA Internet Security Suite\CA Website Inspector\Toolbar\CallingIDIE.dll
O4 - HKLM\..\Run: [CAPPActiveProtection] “C:\Programmer\CA\CA Internet Security Suite\CA Anti-Spyware\CAPPActiveProtection.exe”
O4 - HKLM\..\Run: [CAVRID] “C:\Programmer\CA\CA Internet Security Suite\CA Anti-Virus\CAVRID.exe”
O4 - HKLM\..\Run: [cctray] “C:\Programmer\CA\CA Internet Security Suite\casc.exe”
O4 - HKLM\..\Run: [cafwc] C:\Programmer\CA\CA Internet Security Suite\CA Personal Firewall\cafw.exe -cl
O4 - HKLM\..\Run: [QOELOADER] “C:\Programmer\CA\CA Internet Security Suite\CA Anti-Spam\QSP-7.0.0.517\QOELoader.exe”
O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
O4 - HKLM\..\Run: [capfasem] C:\Programmer\CA\CA Internet Security Suite\CA Personal Firewall\capfasem.exe
O4 - HKLM\..\Run: [capfupgrade] C:\Programmer\CA\CA Internet Security Suite\CA Personal Firewall\capfupgrade.exe
O4 - HKLM\..\RunServices: [RegisterDropHandler] C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\REGIST~1.EXE
O4 - HKLM\..\RunOnce: [CAISSFW] C:\DOCUME~1\Ole\LOKALE~1\Temp\CAISSFW_HKLM.vbs
O4 - HKLM\..\RunOnce: [ccube_TrustList] “C:\Programmer\CA\CA Internet Security Suite\caenroll.exe” “C:\Programmer\CA\CA Internet Security Suite\CA Personal Firewall\issenroll.xml”
O4 - HKLM\..\RunOnce: [ccube_Install_Lock] “C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\CA\Consumer\ISS\tmp\cazz_001.exe” /null /RunOnce
O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes’ Anti-Malware] C:\Programmer\Malwarebytes’ Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Programmer\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘LOKAL TJENESTE’)
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘NETVÆRKSTJENESTE’)
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)
O4 - Global Startup: AutorunsDisabled
O8 - Extra context menu item: Add to EverNote - res://C:\Programmer\EverNote\EverNote\enbar.dll/2000
O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver; - res://C:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200
O8 - Extra context menu item: E&ksporter; til Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Open with WordPerfect - C:\Programmer\WordPerfect Office X3\Programs\WPLauncher.hta
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programmer\Java\jre6\bin\jp2iexp.dll
O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programmer\Java\jre6\bin\jp2iexp.dll
O9 - Extra button: Add to EverNote - {A5ABA0BB-F195-40d8-A5E9-0801153E6597} - C:\Programmer\EverNote\EverNote\enbar.dll
O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Add to EverNote - {A5ABA0BB-F195-40d8-A5E9-0801153E6597} - C:\Programmer\EverNote\EverNote\enbar.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programmer\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programmer\Messenger\msmsgs.exe
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll
O15 - Trusted Zone: http://www.bravenet.com
O15 - Trusted Zone: http://www.idaforsikring.dk
O16 - DPF: {05D96F71-87C6-11D3-9BE4-00902742D6E0} (QuickPlace Class) - http://server2.convention2006.dk/qp2.cab
O16 - DPF: {156BF4B7-AE3A-4365-BD88-95A75AF8F09D} (HPSDDX Class) - http://www.hp.com/cpso-support-new/SDD/hpsddObjSigned.cab
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1178821114562
O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1141483238000
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
O16 - DPF: {FFB3A759-98B1-446F-BDA9-909C6EB18CC7} (PCPitstop Exam) - http://utilities.pcpitstop.com/optimize2/pcpitstop2.dll
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7376908C-0911-493F-AFEB-84D7D2A7A73E}: NameServer = 217.20.63.195,217.20.63.196
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\FLLESF~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O18 - Filter: x-sdch - {B1759355-3EEC-4C1E-B0F1-B719FE26E377} - C:\Programmer\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll
O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Programmer\Fælles filer\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
O23 - Service: Adobe Active File Monitor V4 (AdobeActiveFileMonitor4.0) - Unknown owner - C:\Programmer\Adobe\Photoshop Elements 4.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Programmer\Fælles filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
O23 - Service: CaCCProvSP - CA, Inc. - C:\Programmer\CA\CA Internet Security Suite\ccprovsp.exe
O23 - Service: CAISafe - Computer Associates International, Inc. - C:\Programmer\CA\CA Internet Security Suite\CA Anti-Virus\ISafe.exe
O23 - Service: CA Common Scheduler Service (ccSchedulerSVC) - Computer Associates International, Inc. - C:\Programmer\CA\CA Internet Security Suite\ccschedulersvc.exe
O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Programmer\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Programmer\Fælles filer\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: iPod-tjeneste (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Programmer\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: CA Pest Patrol Realtime Protection Service (ITMRTSVC) - CA, Inc. - C:\Programmer\CA\SharedComponents\PPRT\bin\ITMRTSVC.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Programmer\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: JdsServer - Unknown owner - C:\JDataStore7\bin\JdsServer.exe
O23 - Service: Kodak Camera Connection Software (KodakCCS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe (file missing)
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Programmer\Fælles filer\LightScribe\LSSrvc.exe
O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Programmer\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Programmer\Fælles filer\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
O23 - Service: PPCtlPriv - CA, Inc. - C:\Programmer\CA\CA Internet Security Suite\CA Anti-Spyware\PPCtlPriv.exe
O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe
O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Programmer\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
O23 - Service: HIPS Event Manager (UmxAgent) - CA - C:\Programmer\CA\SharedComponents\HIPSEngine\UmxAgent.exe
O23 - Service: HIPS Configuration Interpreter (UmxCfg) - CA - C:\Programmer\CA\SharedComponents\HIPSEngine\UmxCfg.exe
O23 - Service: HIPS Firewall Helper (UmxFwHlp) - CA - C:\Programmer\CA\SharedComponents\HIPSEngine\UmxFwHlp.exe
O23 - Service: HIPS Policy Manager (UmxPol) - CA - C:\Programmer\CA\SharedComponents\HIPSEngine\UmxPol.exe
O23 - Service: VET Message Service (VETMSGNT) - CA, Inc. - C:\Programmer\CA\CA Internet Security Suite\CA Anti-Virus\VetMsg.exe

Malwarebytes’ Anti-Malware 1.41
Database version: 2775
Windows 5.1.2600 Service Pack 3 (Safe Mode)

21-09-2009 20:55:46
mbam-log-2009-09-21 (20-55-46).txt

Skan type: Hurtig skanning
Objekter skannet: 124665
Tid tilbagelagt: 6 minute(s), 35 second(s)

Inficerede Hukommelses Processer: 0
Inficerede Hukommelses Moduler: 0
Inficerede Registeringsdatabase Nøgler: 0
Inficerede Registeringsdatabase Værdier: 0
Inficerede Registeringsdatabase Filer: 0
Inficerede Mapper: 0
Inficerede Filer: 0

Inficerede Hukommelses Processer:
(Ingen mistænkelige filer fundet)

Inficerede Hukommelses Moduler:
(Ingen mistænkelige filer fundet)

Inficerede Registeringsdatabase Nøgler:
(Ingen mistænkelige filer fundet)

Inficerede Registeringsdatabase Værdier:
(Ingen mistænkelige filer fundet)

Inficerede Registeringsdatabase Filer:
(Ingen mistænkelige filer fundet)

Inficerede Mapper:
(Ingen mistænkelige filer fundet)

Inficerede Filer:
(Ingen mistænkelige filer fundet)

M.V.H.
Trikker grin


End of file - 12606 bytes

  trikker
Antal indlæg: 38

Glemte at fortælle at jeg p.t. opererer i “safe Mode” og at det ikke var muligt at installerer “Super Anti Spyware”
M.V.H.
Trikker grin

Administrator
Avatar
Antal indlæg: 37484

Hej   wink


Hent DDS og gem programmet på dit Skrivebord:
Her
Dobbeltklik på DDS.scr og tillad programmet at køre.
Når programmet er færdig vil det åbne to logs/tekst-filer.
Gem begge filer på dit Skrivebord og kopier indholdet af txt filerne herind i dit næste indlæg.

Da de er forholdsvis lange, kan du blive nødt til at sende dem i flere indlæg.

Signatur

Download IKKE Programmer fra Disse  suspekte sider

  trikker
Antal indlæg: 38

Hej!
Jeg skylder at oplyse at jeg har prøvet med forskellige gendannelsespunkter uden at problemet blev løst, CCleaner er også kørt med samme resultat.
Her følger log fil 1, DDS

DDS (Ver_09-07-30.01) - NTFSx86 DSREPAIR
Run by Ole at 11:47:00,67 on 22-09-2009
Internet Explorer: 8.0.6001.18702 BrowserJavaVersion: 1.6.0_11
Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.45.1030.18.2047.1536 [GMT 2:00]

AV: CA Anti-Virus *On-access scanning enabled* (Updated)  {17CFD1EA-56CF-40B5-A06B-BD3A27397C93}
FW: CA Personal Firewall *enabled*  {14CB4B80-8E52-45EA-905E-67C1267B4160}

============== Running Processes ===============

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost -k DcomLaunch
svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k WudfServiceGroup
svchost.exe
svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Programmer\CA\SharedComponents\HIPSEngine\UmxCfg.exe
C:\Programmer\CA\SharedComponents\HIPSEngine\UmxFwHlp.exe
C:\Programmer\CA\SharedComponents\HIPSEngine\UmxPol.exe
C:\Programmer\CA\SharedComponents\HIPSEngine\UmxAgent.exe
svchost.exe
C:\Programmer\Fælles filer\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
C:\Programmer\Adobe\Photoshop Elements 4.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
C:\Programmer\Fælles filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
C:\Programmer\CA\CA Internet Security Suite\CA Anti-Virus\ISafe.exe
C:\Programmer\CA\CA Internet Security Suite\ccschedulersvc.exe
C:\Programmer\CA\SharedComponents\PPRT\bin\ITMRTSVC.exe
C:\Programmer\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\Programmer\Fælles filer\LightScribe\LSSrvc.exe
C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe
C:\Programmer\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k imgsvc
C:\Programmer\CA\CA Internet Security Suite\CA Anti-Virus\VetMsg.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Programmer\CA\CA Internet Security Suite\CA Personal Firewall\capfsem.exe
C:\Programmer\CA\CA Internet Security Suite\ccprovsp.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k HTTPFilter
C:\Documents and Settings\Ole\Skrivebord\dds.scr

============== Pseudo HJT Report ===============

uSearchMigratedDefaultURL = hxxp://www.google.com/search?q={searchTerms}&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8
uDefault_Search_URL = hxxp://www.google.com/ie
uURLSearchHooks: Yahoo! Toolbar: {ef99bd32-c1fb-11d2-892f-0090271d4f88} -
BHO: Adobe PDF Reader Link Helper: {06849e9f-c8d7-4d59-b87d-784b7d6be0b3} - c:\programmer\fælles filer\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelper.dll
BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - c:\programmer\fælles filer\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelperShim.dll
BHO: SSVHelper Class: {761497bb-d6f0-462c-b6eb-d4daf1d92d43} - c:\programmer\java\jre6\bin\ssv.dll
BHO: Google Toolbar Helper: {aa58ed58-01dd-4d91-8333-cf10577473f7} - c:\programmer\google\google toolbar\GoogleToolbar.dll
BHO: AcroIEToolbarHelper Class: {ae7cd045-e861-484f-8273-0445ee161910} - c:\programmer\adobe\acrobat 6.0\acrobat\AcroIEFavClient.dll
BHO: Google Toolbar Notifier BHO: {af69de43-7d58-4638-b6fa-ce66b5ad205d} - c:\programmer\google\googletoolbarnotifier\5.1.1309.15642\swg.dll
BHO: Google Dictionary Compression sdch: {c84d72fe-e17d-4195-bb24-76c02e2e7c4e} - c:\programmer\google\google toolbar\component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll
BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\programmer\java\jre6\bin\jp2ssv.dll
BHO: JQSIEStartDetectorImpl Class: {e7e6f031-17ce-4c07-bc86-eabfe594f69c} - c:\programmer\java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
BHO: CA Toolbar Helper: {fbf2401b-7447-4727-be5d-c19b2075ca84} - c:\programmer\ca\ca internet security suite\ca website inspector\toolbar\CallingIDIE.dll
TB: Adobe PDF: {47833539-d0c5-4125-9fa8-0819e2eaac93} - c:\programmer\adobe\acrobat 6.0\acrobat\AcroIEFavClient.dll
TB: Google Toolbar: {2318c2b1-4965-11d4-9b18-009027a5cd4f} - c:\programmer\google\google toolbar\GoogleToolbar.dll
TB: CA Toolbar: {10134636-e7af-4ac5-a1dc-c7c44bb97d81} - c:\programmer\ca\ca internet security suite\ca website inspector\toolbar\CallingIDIE.dll
TB: Yahoo! Toolbar: {ef99bd32-c1fb-11d2-892f-0090271d4f88} -
EB: Adobe PDF: {182ec0be-5110-49c8-a062-beb1d02a220b} - c:\programmer\adobe\acrobat 6.0\acrobat\AcroIEFavClient.dll
EB: {2A541AE1-5BF6-4665-A8A3-CFA9672E4291} - No File
uRun: [ctfmon.exe] c:\windows\system32\ctfmon.exe
uRun: [swg] c:\programmer\google\googletoolbarnotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
mRun: [CAPPActiveProtection] “c:\programmer\ca\ca internet security suite\ca anti-spyware\CAPPActiveProtection.exe”
mRun: [CAVRID] “c:\programmer\ca\ca internet security suite\ca anti-virus\CAVRID.exe”
mRun: [cctray] “c:\programmer\ca\ca internet security suite\casc.exe”
mRun: [cafwc] c:\programmer\ca\ca internet security suite\ca personal firewall\cafw.exe -cl
mRun: [QOELOADER] “c:\programmer\ca\ca internet security suite\ca anti-spam\qsp-7.0.0.517\QOELoader.exe”
mRun: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
mRun: [capfasem] c:\programmer\ca\ca internet security suite\ca personal firewall\capfasem.exe
mRun: [capfupgrade] c:\programmer\ca\ca internet security suite\ca personal firewall\capfupgrade.exe
mRunOnce: [CAISSFW] c:\docume~1\ole\lokale~1\temp\CAISSFW_HKLM.vbs
mRunOnce: [ccube_TrustList] “c:\programmer\ca\ca internet security suite\caenroll.exe” “c:\programmer\ca\ca internet security suite\ca personal firewall\issenroll.xml”
mRunOnce: [ccube_Install_Lock] “c:\documents and settings\all users\application data\ca\consumer\iss\tmp\cazz_001.exe” /null /RunOnce
mRunOnce: [Malwarebytes’ Anti-Malware] c:\programmer\malwarebytes’ anti-malware\mbamgui.exe /install /silent
mRunServices: [RegisterDropHandler] c:\progra~1\textbr~1.0\bin\REGIST~1.EXE
dRun: [CTFMON.EXE] c:\windows\system32\CTFMON.EXE
StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\menuen~1\progra~1\start\autoru~1\acroba~1.lnk - c:\programmer\adobe\acrobat 6.0\distillr\acrotray.exe
StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\menuen~1\progra~1\start\autoru~1\adobeg~1.lnk - c:\programmer\fælles filer\adobe\calibration\Adobe Gamma Loader.exe
StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\menuen~1\progra~1\start\autoru~1\corelr~1.lnk - c:\programmer\corel\wordperfect office 2000\register\Remind32.exe
StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\menuen~1\progra~1\start\autoru~1\kodake~1.lnk - c:\programmer\kodak\kodak easyshare software\bin\EasyShare.exe
StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\menuen~1\progra~1\start\autoru~1\kodaks~1.lnk - c:\programmer\kodak\kodak software updater\7288971\program\Kodak Software Updater.exe
StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\menuen~1\progra~1\start\autoru~1\winzip~1.lnk - c:\programmer\winzip\WZQKPICK.EXE
mPolicies-explorer: EnableShellExecuteHooks = 1 (0x1)
IE: Add to EverNote - c:\programmer\evernote\evernote\enbar.dll/2000
IE: Add to Google Photos Screensa&ver; - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200
IE: E&ksporter; til Microsoft Excel - c:\progra~1\micros~2\office12\EXCEL.EXE/3000
IE: Open with WordPerfect - c:\programmer\wordperfect office x3\programs\WPLauncher.hta
IE: {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:\programmer\messenger\msmsgs.exe
IE: {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - {CAFEEFAC-0016-0000-0011-ABCDEFFEDCBC} - c:\programmer\java\jre6\bin\jp2iexp.dll
IE: {A5ABA0BB-F195-40d8-A5E9-0801153E6597} - {2151DA8C-C5B6-4B4F-86AB-BDA449BF8747} - c:\programmer\evernote\evernote\enbar.dll
LSP: c:\windows\system32\VetRedir.dll
Trusted Zone: bravenet.com\www
Trusted Zone: google.com\www
Trusted Zone: idaforsikring.dk\www
DPF: {02BCC737-B171-4746-94C9-0D8A0B2C0089} - hxxp://office.microsoft.com/templates/ieawsdc.cab
DPF: {05D96F71-87C6-11D3-9BE4-00902742D6E0} - hxxp://server2.convention2006.dk/qp2.cab
DPF: {156BF4B7-AE3A-4365-BD88-95A75AF8F09D} - hxxp://www.hp.com/cpso-support-new/SDD/hpsddObjSigned.cab
DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} - hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} - hxxp://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1178821114562
DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} - hxxp://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1141483238000
DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_11-windows-i586.cab
DPF: {C7DB51B4-BCF7-4923-8874-7F1A0DC92277} - hxxp://office.microsoft.com/officeupdate/content/opuc4.cab
DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0011-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_11-windows-i586.cab
DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_11-windows-i586.cab
DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} - hxxp://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
DPF: {FFB3A759-98B1-446F-BDA9-909C6EB18CC7} - hxxp://utilities.pcpitstop.com/optimize2/pcpitstop2.dll
TCP: {7376908C-0911-493F-AFEB-84D7D2A7A73E} = 217.20.63.195,217.20.63.196
Filter: x-sdch - {B1759355-3EEC-4C1E-B0F1-B719FE26E377} - c:\programmer\google\google toolbar\component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll
Handler: cetihpz - {CF184AD3-CDCB-4168-A3F7-8E447D129300} - c:\programmer\hp\hpcoretech\comp\hpuiprot.dll
Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:\progra~1\fllesf~1\skype\SKYPE4~1.DLL
Notify: AtiExtEvent - Ati2evxx.dll
Notify: PFW - UmxWnp.Dll
AppInit_DLLs: UmxSbxExw.dll
SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll
SEH: Windows Desktop Search Namespace Manager: {56f9679e-7826-4c84-81f3-532071a8bcc5} - c:\programmer\windows desktop search\MSNLNamespaceMgr.dll
SEH: ShellHook Class: {1869181a-9f50-4fcf-8bff-1b8588ecb85c} - c:\programmer\ca\ca internet security suite\ca website inspector\linkadvisor\CIDLinkAdvisor.dll

================= FIREFOX ===================

FF - ProfilePath - c:\docume~1\ole\applic~1\mozilla\firefox\profiles\5esudcxb.default\
FF - prefs.js: browser.search.defaulturl - hxxp://www.google.com/search?lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=
FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.google.dk/
FF - component: c:\documents and settings\ole\application data\mozilla\firefox\profiles\5esudcxb.default\extensions\{a5aba0bb-f195-40d8-a5e9-0801153e6597}\components\enbar.dll
FF - component: c:\programmer\ca\ca internet security suite\ca website inspector\linkadvisor\firefox\components\CallingIDLinkAdvisorGecko.dll
FF - component: c:\programmer\ca\ca internet security suite\ca website inspector\toolbar\firefox\components\CIDDomFx3.dll
FF - plugin: c:\programmer\google\google updater\2.4.1368.5602\npCIDetect13.dll
FF - plugin: c:\programmer\google\picasa3\npPicasa2.dll
FF - plugin: c:\programmer\google\picasa3\npPicasa3.dll
FF - plugin: c:\programmer\viewpoint\viewpoint media player\npViewpoint.dll
FF - HiddenExtension: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\microsoft.net\framework\v3.5\windows presentation foundation\dotnetassistantextension\
FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\programmer\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0011-ABCDEFFEDCBA}

============= SERVICES / DRIVERS ===============

R0 snapman380;Acronis Snapshots Manager (Build 380);c:\windows\system32\drivers\snman380.sys [2009-4-17 134272]
R0 tdrpman174;Acronis Try&Decide; and Restore Points filter (build 174);c:\windows\system32\drivers\tdrpm174.sys [2009-4-17 971552]
R0 viasraid;viasraid;c:\windows\system32\drivers\viasraid.sys [2003-12-12 77312]
R1 KmxAgent;KmxAgent;c:\windows\system32\drivers\KmxAgent.sys [2009-4-1 73720]
R1 KmxFile;KmxFile;c:\windows\system32\drivers\KmxFile.sys [2009-4-28 55288]
R1 VET-FILT;VET File System Filter;c:\windows\system32\drivers\vet-filt.sys [2009-9-21 26352]
R1 VET-REC;VET File System Recognizer;c:\windows\system32\drivers\vet-rec.sys [2009-9-21 21104]
R1 VETEFILE;VET File Scan Engine;c:\windows\system32\drivers\vetefile.sys [2009-9-21 880560]
R1 VETFDDNT;VET Floppy Boot Sector Monitor;c:\windows\system32\drivers\vetfddnt.sys [2009-9-21 21488]
R1 VETMONNT;VET File Monitor;c:\windows\system32\drivers\vetmonnt.sys [2009-9-21 161008]
R2 Asusgio;Asusgio;c:\programmer\asus\cool & quiet\Asusgio.sys [2006-1-29 52776]
R2 CAISafe;CAISafe;c:\programmer\ca\ca internet security suite\ca anti-virus\isafe.exe [2009-3-29 144696]
R2 ccSchedulerSVC;CA Common Scheduler Service;c:\programmer\ca\ca internet security suite\ccschedulersvc.exe [2009-3-29 128240]
R2 KmxSbx;KmxSbx;c:\windows\system32\drivers\KmxSbx.sys [2008-7-30 58872]
R2 UmxAgent;HIPS Event Manager;c:\programmer\ca\sharedcomponents\hipsengine\UmxAgent.exe [2009-4-1 875000]
R2 UmxCfg;HIPS Configuration Interpreter;c:\programmer\ca\sharedcomponents\hipsengine\UmxCfg.exe [2009-6-15 760664]
R2 UmxPol;HIPS Policy Manager;c:\programmer\ca\sharedcomponents\hipsengine\UmxPol.exe [2009-4-1 207352]
R2 VETMSGNT;VET Message Service;c:\programmer\ca\ca internet security suite\ca anti-virus\vetmsg.exe [2009-3-29 292080]
R3 KmxCfg;KmxCfg;c:\windows\system32\drivers\KmxCfg.sys [2009-4-1 205304]
R3 VETEBOOT;VET Boot Scan Engine;c:\windows\system32\drivers\veteboot.sys [2009-9-21 108368]
S0 KmxStart;KmxStart;c:\windows\system32\drivers\KmxStart.sys [2009-6-8 108024]
S1 KmxFw;KmxFw;c:\windows\system32\drivers\KmxFw.sys [2009-6-8 115704]
S2 KmxCF;KmxCF;c:\windows\system32\drivers\KmxCF.sys [2009-6-8 145912]
S3 ati2mpad;ati2mpad;c:\windows\system32\drivers\ati2mpad.sys [2001-12-21 303232]
S3 JdsServer;JdsServer;c:\jdatastore7\bin\jdsserver.exe -ui=none -s “jdsserver”—> c:\jdatastore7\bin\JdsServer.exe -ui=none -S JdsServer [?]
S3 PPCtlPriv;PPCtlPriv;c:\programmer\ca\ca internet security suite\ca anti-spyware\PPCtlPriv.exe [2009-3-29 222448]

=============== Created Last 30 ================

2009-09-21 14:49   880,560   a———-  c:\windows\system32\drivers\vetefile.sys
2009-09-21 14:49   161,008   a———-  c:\windows\system32\drivers\vetmonnt.sys
2009-09-21 14:49   111,856   a———-  c:\windows\system32\isafprod.dll
2009-09-21 14:49   108,368   a———-  c:\windows\system32\drivers\veteboot.sys
2009-09-21 14:49   26,352   a———-  c:\windows\system32\drivers\vet-filt.sys
2009-09-21 14:49   21,488   a———-  c:\windows\system32\drivers\vetfddnt.sys
2009-09-21 14:49   21,104   a———-  c:\windows\system32\drivers\vet-rec.sys
2009-09-21 14:28   <DIR>  —d——-  c:\docume~1\alluse~1\applic~1\CA-SupportBridge
2009-09-21 12:42   54   a———-  c:\windows\system32\rp_stats.dat
2009-09-21 12:42   39   a———-  c:\windows\system32\rp_rules.dat
2009-09-21 12:37   <DIR>  —d——-  c:\windows\system32\wbem\Repository
2009-09-21 12:35   <DIR>  —d——-  c:\programmer\fælles filer\Scanner
2009-09-21 12:35   <DIR>  —d——-  c:\docume~1\ole\applic~1\CallingID
2009-09-21 12:35   <DIR>  —d——-  c:\programmer\ISSThirdParty
2009-09-20 14:46   2,146,156,544   a———-  c:\windows\MEMORY.DMP
2009-09-10 15:04   153,088   -c———  c:\windows\system32\dllcache\triedit.dll
2009-08-28 13:40   <DIR>  —dsh—-  c:\documents and settings\ole\IECompatCache

==================== Find3M ====================

2009-09-21 17:58   2,296   a———-  c:\windows\system32\d3d9caps.dat
2009-09-21 10:27   202,458   a———-  c:\windows\pchealth\helpctr\config\cache\Professional_32_1030.dat
2009-09-14 16:05   356,704   a———-  c:\docume~1\ole\applic~1\GDIPFONTCACHEV1.DAT
2009-08-20 18:35   0   a—-h—-  c:\windows\system32\drivers\Msft_Kernel_ccdcmb_01005.Wdf
2009-08-20 18:35   0   a—-h—-  c:\windows\system32\drivers\MsftWdf_Kernel_01005_Coinstaller_Critical.Wdf
2009-08-16 11:43   85,307   a———-  c:\windows\hpgins01.dat
2009-08-15 11:02   481,770   a———-  c:\windows\system32\perfh006.dat
2009-08-15 11:02   91,658   a———-  c:\windows\system32\perfc006.dat
2009-08-05 11:00   204,800   a———-  c:\windows\system32\mswebdvd.dll
2009-07-30 09:37   111,856   a———-  c:\windows\system32\wbem\canvprov.dll
2009-07-17 21:03   58,880   a———-  c:\windows\system32\atl.dll
2009-07-13 23:43   286,208   a———-  c:\windows\system32\wmpdxm.dll
2009-07-03 18:59   915,456   a———-  c:\windows\system32\wininet.dll
2009-06-25 10:26   731,648   a———-  c:\windows\system32\lsasrv.dll
2009-06-25 10:26   301,568   a———-  c:\windows\system32\kerberos.dll
2009-06-25 10:26   147,456   a———-  c:\windows\system32\schannel.dll
2009-06-25 10:26   136,192   a———-  c:\windows\system32\msv1_0.dll
2009-06-25 10:26   56,832   a———-  c:\windows\system32\secur32.dll
2009-06-25 10:26   54,272   a———-  c:\windows\system32\wdigest.dll
2008-03-31 22:37   32   -c———  c:\docume~1\alluse~1\applic~1\ezsid.dat
2007-02-17 12:15   800,272   -c———  c:\documents and settings\ole\ppctl.dll
2007-03-01 11:52   88   —-shr—  c:\windows\system32\B2A5A5E65E.sys
2007-03-01 11:52   2,516   —-sh—-  c:\windows\system32\KGyGaAvL.sys

============= FINISH: 11:48:50,14 ===============

  trikker
Antal indlæg: 38

Hej igen,
Hermed log file 2, Attach:
A
UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG.
IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT

DDS (Ver_09-07-30.01)

Microsoft Windows XP Professional
Boot Device: \Device\HarddiskVolume1
Install Date: 10-05-2007 18:49:45
System Uptime: 22-09-2009 11:01:30 (0 hours ago)

Motherboard: ASUSTeK Computer Inc. |  | K8VB
Processor: AMD Sempron(tm) Processor 2800+ | Socket 754 | 1602/200mhz

==== Disk Partitions =========================

A: is Removable
C: is FIXED (NTFS) - 114 GiB total, 70,058 GiB free.
D: is FIXED (NTFS) - 184 GiB total, 125,306 GiB free.
E: is CDROM ()
F: is CDROM ()

==== Disabled Device Manager Items =============

==== System Restore Points ===================

RP599: 25-06-2009 14:41:31 - Software Distribution Service 3.0
RP600: 25-06-2009 22:02:38 - Software Distribution Service 3.0
RP601: 26-06-2009 17:26:33 - Software Distribution Service 3.0
RP602: 28-06-2009 10:30:27 - Systemkontrolpunkt
RP603: 29-06-2009 12:54:44 - Fjernede ATI Catalyst Control Center
RP604: 29-06-2009 12:56:40 - Fjernede ATI Parental Control & Encoder
RP605: 29-06-2009 12:58:36 - Fjernede Windows Live Photo Gallery
RP606: 30-06-2009 09:42:01 - Software Distribution Service 3.0
RP607: 30-06-2009 18:33:10 - Fjernede Windows Live Messenger
RP608: 30-06-2009 20:05:17 - Removed Windows Live Sign-in Assistant
RP609: 30-06-2009 20:07:42 - Fjernede Windows Live Toolbar
RP610: 30-06-2009 20:08:11 - Removed Windows Live installer
RP611: 03-07-2009 14:55:20 - Software Distribution Service 3.0
RP612: 05-07-2009 21:06:06 - Systemkontrolpunkt
RP613: 07-07-2009 13:39:54 - Software Distribution Service 3.0
RP614: 09-07-2009 14:49:08 - Installed Windows Live installer
RP615: 09-07-2009 14:49:57 - Installed Windows Live
RP616: 10-07-2009 01:48:41 - Software Distribution Service 3.0
RP617: 10-07-2009 23:11:07 - Software Distribution Service 3.0
RP618: 12-07-2009 10:24:14 - Software Distribution Service 3.0
RP619: 13-07-2009 10:48:57 - Systemkontrolpunkt
RP620: 14-07-2009 11:42:42 - Software Distribution Service 3.0
RP621: 20-07-2009 12:13:02 - Software Distribution Service 3.0
RP622: 20-07-2009 20:51:53 - Software Distribution Service 3.0
RP623: 21-07-2009 17:27:16 - Software Distribution Service 3.0
RP624: 21-07-2009 20:05:26 - Removed Windows Live installer
RP625: 21-07-2009 20:05:47 - Fjernede Windows Live Photo Gallery
RP626: 21-07-2009 20:15:51 - Fjernede HP Software Update
RP627: 23-07-2009 14:20:39 - Software Distribution Service 3.0
RP628: 24-07-2009 18:12:46 - Software Distribution Service 3.0
RP629: 25-07-2009 19:45:59 - Systemkontrolpunkt
RP630: 27-07-2009 12:10:02 - Systemkontrolpunkt
RP631: 29-07-2009 17:16:14 - Software Distribution Service 3.0
RP632: 29-07-2009 20:14:44 - Software Distribution Service 3.0
RP633: 30-07-2009 21:05:26 - Systemkontrolpunkt
RP634: 31-07-2009 13:14:45 - Software Distribution Service 3.0
RP635: 07-08-2009 15:50:18 - Software Distribution Service 3.0
RP636: 09-08-2009 19:22:39 - Systemkontrolpunkt
RP637: 11-08-2009 14:53:40 - Systemkontrolpunkt
RP638: 12-08-2009 15:32:00 - Systemkontrolpunkt
RP639: 12-08-2009 15:37:07 - Software Distribution Service 3.0
RP640: 12-08-2009 22:53:37 - Software Distribution Service 3.0
RP641: 13-08-2009 20:00:31 - Software Distribution Service 3.0
RP642: 14-08-2009 11:21:55 - Software Distribution Service 3.0
RP643: 14-08-2009 11:46:55 - Software Distribution Service 3.0
RP644: 15-08-2009 10:32:45 - Gendan handling
RP645: 15-08-2009 10:39:03 - Software Distribution Service 3.0
RP646: 15-08-2009 18:48:53 - Printerdriveren Microsoft XPS Document Writer er installeret
RP647: 15-08-2009 18:51:47 - Printerdriveren Microsoft XPS Document Writer er installeret
RP648: 15-08-2009 22:48:43 - Software Distribution Service 3.0
RP649: 16-08-2009 12:54:19 - Software Distribution Service 3.0
RP650: 17-08-2009 17:29:18 - Software Distribution Service 3.0
RP651: 18-08-2009 10:35:21 - Software Distribution Service 3.0
RP652: 18-08-2009 12:13:23 - Installed Windows 7 Upgrade Advisor Beta
RP653: 18-08-2009 13:03:50 - Removed Windows 7 Upgrade Advisor Beta
RP654: 19-08-2009 17:34:41 - Systemkontrolpunkt
RP655: 20-08-2009 16:31:11 - Software Distribution Service 3.0
RP656: 20-08-2009 16:34:38 - Software Distribution Service 3.0
RP657: 20-08-2009 18:35:09 - Installed Windows XP Wdf01005.
RP658: 24-08-2009 13:34:39 - Systemkontrolpunkt
RP659: 24-08-2009 18:09:13 - Software Distribution Service 3.0
RP660: 25-08-2009 18:22:16 - Systemkontrolpunkt
RP661: 26-08-2009 20:45:05 - Systemkontrolpunkt
RP662: 26-08-2009 21:28:11 - Software Distribution Service 3.0
RP663: 27-08-2009 15:51:16 - Software Distribution Service 3.0
RP664: 28-08-2009 12:20:38 - Software Distribution Service 3.0
RP665: 29-08-2009 12:31:15 - Systemkontrolpunkt
RP666: 31-08-2009 12:41:41 - Removed Windows Defender
RP667: 31-08-2009 13:44:11 - Software Distribution Service 3.0
RP668: 01-09-2009 18:24:33 - Systemkontrolpunkt
RP669: 01-09-2009 20:18:33 - Software Distribution Service 3.0
RP670: 03-09-2009 12:31:27 - Systemkontrolpunkt
RP671: 04-09-2009 12:56:56 - Systemkontrolpunkt
RP672: 10-09-2009 11:17:24 - Systemkontrolpunkt
RP673: 10-09-2009 23:26:56 - Software Distribution Service 3.0
RP674: 13-09-2009 19:24:26 - Systemkontrolpunkt
RP675: 15-09-2009 13:45:10 - Systemkontrolpunkt
RP676: 17-09-2009 13:05:57 - Systemkontrolpunkt
RP677: 18-09-2009 13:07:49 - Systemkontrolpunkt
RP678: 20-09-2009 11:06:03 - Systemkontrolpunkt
RP679: 21-09-2009 10:28:59 - Gendan handling
RP680: 21-09-2009 10:41:35 - Gendan handling
RP681: 21-09-2009 12:34:34 - Gendan handling

==== Installed Programs ======================

A4Desk v5.70
Acronis True Image Home
Ad-Aware SE Personal
Adobe Acrobat 6.0 Professional
Adobe Atmosphere Player for Acrobat and Adobe Reader
Adobe Flash Player 10 Plugin
Adobe Flash Player 9 ActiveX
Adobe Flash Player ActiveX
Adobe Help Center 2.0
Adobe Photoshop 6.0
Adobe Photoshop Elements 4.0
Adobe Reader 9.1.3 - Dansk
Adobe Shockwave Player
Adobe SVG Viewer
Allway Sync version 7.0.1
AnswerWorks Runtime
Apple Mobile Device Support
Apple Software Update
ASUS ATI Driver
ASUS Enhanced Display Driver
ATI - Software Uninstall Utility
ATI Display Driver
Avery® Wizard 2.1 forMicrosoft® Word 2000
BelkinPort Monitor
CA Anti-Spam
CA Anti-Spyware
CA Anti-Virus
CA Backup and Migration
CA Internet Security Suite
CA Personal Firewall
CA Pest Patrol Realtime Protection
CA Website Inspector
CardRd81
CCleaner (remove only)
CCScore
Compatibility Pack for the 2007 Office system
Cool & Quiet
Copy
Corel Applications
CR2
CreativeProjects
CreativeProjectsTemplates
CueTour
CuteFTP
CuteSITE Builder
Data Lifeguard Tools
Destinations
Director
DNAMigrator
DocProc
Driver Genius Professional Edition 2005 5.3.016
Easy Thumbnails (Remove only)
ESSBrwr
ESSCDBK
ESScore
ESSgui
ESShelp
ESSini
ESSPCD
ESSPDock
ESSSONIC
ESSTOOLS
essvatgt
essvcpt
EverNote (Trial)
GdiplusUpgrade
Google Earth
Google Toolbar for Internet Explorer
Google Updater
HijackThis 2.0.2
HLPPDOCK
Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595)
Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484)
Hotfix for Windows XP (KB915800-v4)
Hotfix for Windows XP (KB954550-v5)
Hotfix til Windows Internet Explorer 7 (KB947864)
Hotfix til Windows Media Player 11 (KB939683)
Hotfix til Windows XP (KB952287)
Hotfix til Windows XP (KB961118)
Hotfix til Windows XP (KB970653-v3)
hp deskjet 5600
HP Diagnostic Assistant
HP Image Zone 4.0
HP LaserJet 3200 Uninstaller
HP Scanjet 4070
HP Software Update
hpg4070
HPSystemDiagnostics
InfraRecorder
InstantShare
iTunes
Java(TM) 6 Update 11
JDataStore 7
kgcbaby
kgcbase
kgchday
kgchlwn
kgcinvt
kgckids
kgcmove
kgcvday
Kodak EasyShare software
KSU
Lernout & Hauspie TruVoice for Microsoft Agent
LightScribe System Software 1.12.29.2
Malwarebytes’ Anti-Malware
Marvell Miniport Driver
Microsoft .NET Framework 1.1
Microsoft .NET Framework 1.1 Danish Language Pack
Microsoft .NET Framework 1.1 Hotfix (KB928366)
Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2
Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2
Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
Microsoft Compression Client Pack 1.0 for Windows XP
Microsoft IntelliType Pro 2.2
Microsoft Internationalized Domain Names Mitigation APIs
Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Feature Pack 1.5
Microsoft National Language Support Downlevel APIs
Microsoft Office XP Media Content
Microsoft Office XP Standard
Microsoft Publisher 2002
Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition [ENU]
Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x86 8.0.50727.4053
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
Mozilla Firefox (3.0.1)
MSXML 4.0 SP2 (KB925672)
MSXML 4.0 SP2 (KB927978)
MSXML 4.0 SP2 (KB936181)
MSXML 4.0 SP2 (KB954430)
Nero 7 Essentials
neroxml
Nokia Connectivity Cable Driver
Notifier
OfotoXMI
OGA Notifier 1.7.0105.35.0
Opdatering til Windows Internet Explorer 8 (KB971930)
Opdatering til Windows XP (KB951072-v2)
Opdatering til Windows XP (KB951978)
Opdatering til Windows XP (KB955839)
Opdatering til Windows XP (KB967715)
Opdatering til Windows XP (KB968389)
Opdatering til Windows XP (KB973815)
OTtBP
OTtBPSDK
overland
Philips Intelligent Agent
PhotoGallery
Picasa 3
Platform
PowerQuest PartitionMagic Pro 7.0
PrintScreen
QFolder
QuickProjects
QuickTime
Revo Uninstaller 1.80
Samsung SpeedPlus Driver
Scan
Security Update for CAPICOM (KB931906)
Security Update for Windows Search 4 - KB963093
SFR
SFR2
SHASTA
Sikkerhedsopdatering til Windows Internet Explorer 7 (KB938127)
Sikkerhedsopdatering til Windows Internet Explorer 7 (KB939653)
Sikkerhedsopdatering til Windows Internet Explorer 7 (KB942615)
Sikkerhedsopdatering til Windows Internet Explorer 7 (KB944533)
Sikkerhedsopdatering til Windows Internet Explorer 7 (KB950759)
Sikkerhedsopdatering til Windows Internet Explorer 7 (KB953838)
Sikkerhedsopdatering til Windows Internet Explorer 7 (KB956390)
Sikkerhedsopdatering til Windows Internet Explorer 7 (KB958215)
Sikkerhedsopdatering til Windows Internet Explorer 7 (KB960714)
Sikkerhedsopdatering til Windows Internet Explorer 7 (KB961260)
Sikkerhedsopdatering til Windows Internet Explorer 7 (KB963027)
Sikkerhedsopdatering til Windows Internet Explorer 7 (KB969897)
Sikkerhedsopdatering til Windows Internet Explorer 8 (KB969897)
Sikkerhedsopdatering til Windows Internet Explorer 8 (KB971961)
Sikkerhedsopdatering til Windows Internet Explorer 8 (KB972260)
Sikkerhedsopdatering til Windows Media Player (KB952069)
Sikkerhedsopdatering til Windows Media Player (KB968816)
Sikkerhedsopdatering til Windows Media Player (KB973540)
Sikkerhedsopdatering til Windows Media Player 11 (KB936782)
Sikkerhedsopdatering til Windows Media Player 11 (KB954154)
Sikkerhedsopdatering til Windows Media Player 9 (KB936782)
Sikkerhedsopdatering til Windows XP (KB913433)
Sikkerhedsopdatering til Windows XP (KB923561)
Sikkerhedsopdatering til Windows XP (KB923689)
Sikkerhedsopdatering til Windows XP (KB938464-v2)
Sikkerhedsopdatering til Windows XP (KB938464)
Sikkerhedsopdatering til Windows XP (KB941569)
Sikkerhedsopdatering til Windows XP (KB946648)
Sikkerhedsopdatering til Windows XP (KB950760)
Sikkerhedsopdatering til Windows XP (KB950762)
Sikkerhedsopdatering til Windows XP (KB950974)
Sikkerhedsopdatering til Windows XP (KB951066)
Sikkerhedsopdatering til Windows XP (KB951376-v2)
Sikkerhedsopdatering til Windows XP (KB951376)
Sikkerhedsopdatering til Windows XP (KB951698)
Sikkerhedsopdatering til Windows XP (KB951748)
Sikkerhedsopdatering til Windows XP (KB952004)
Sikkerhedsopdatering til Windows XP (KB952954)
Sikkerhedsopdatering til Windows XP (KB953839)
Sikkerhedsopdatering til Windows XP (KB954211)
Sikkerhedsopdatering til Windows XP (KB954459)
Sikkerhedsopdatering til Windows XP (KB954600)
Sikkerhedsopdatering til Windows XP (KB955069)
Sikkerhedsopdatering til Windows XP (KB956391)
Sikkerhedsopdatering til Windows XP (KB956572)
Sikkerhedsopdatering til Windows XP (KB956744)
Sikkerhedsopdatering til Windows XP (KB956802)
Sikkerhedsopdatering til Windows XP (KB956803)
Sikkerhedsopdatering til Windows XP (KB956841)
Sikkerhedsopdatering til Windows XP (KB956844)
Sikkerhedsopdatering til Windows XP (KB957095)
Sikkerhedsopdatering til Windows XP (KB957097)
Sikkerhedsopdatering til Windows XP (KB958644)
Sikkerhedsopdatering til Windows XP (KB958687)
Sikkerhedsopdatering til Windows XP (KB958690)
Sikkerhedsopdatering til Windows XP (KB959426)
Sikkerhedsopdatering til Windows XP (KB960225)
Sikkerhedsopdatering til Windows XP (KB960715)
Sikkerhedsopdatering til Windows XP (KB960803)
Sikkerhedsopdatering til Windows XP (KB960859)
Sikkerhedsopdatering til Windows XP (KB961371)
Sikkerhedsopdatering til Windows XP (KB961373)
Sikkerhedsopdatering til Windows XP (KB961501)
Sikkerhedsopdatering til Windows XP (KB968537)
Sikkerhedsopdatering til Windows XP (KB969898)
Sikkerhedsopdatering til Windows XP (KB970238)
Sikkerhedsopdatering til Windows XP (KB971557)
Sikkerhedsopdatering til Windows XP (KB971633)
Sikkerhedsopdatering til Windows XP (KB971657)
Sikkerhedsopdatering til Windows XP (KB973346)
Sikkerhedsopdatering til Windows XP (KB973354)
Sikkerhedsopdatering til Windows XP (KB973507)
Sikkerhedsopdatering til Windows XP (KB973869)
SKIN0001
SkinsHP1
SKINXSDK
Skype™ 3.6
SoundMAX
staticcr
TDC Digital Signatur CSP
TeraCopy 1.22
TextBridge Pro 9.0
TrayApp
Unload
Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707)
VIA Platform Device Manager
Vigtig opdatering til Windows Media Player 11 (KB959772)
Visual C++ 2008 x86 Runtime - (v9.0.30729)
Visual C++ 2008 x86 Runtime - v9.0.30729.01
VPRINTOL
WebFldrs XP
WebReg
Windows Driver Package - PIE Image 10/22/2002 1.1.1
Windows Genuine Advantage Notifications (KB905474)
Windows Genuine Advantage v1.3.0254.0
Windows Genuine Advantage Validation Tool (KB892130)
Windows Internet Explorer 7
Windows Internet Explorer 8
Windows Media Format 11 runtime
Windows Media Player 11
Windows Search 4.0
Windows XP Service Pack 3
WinRAR 3.41 (Dansk)
WIRELESS

==== End Of File ===========================

Administrator
Avatar
Antal indlæg: 55766

Sæt din XP cd i drevet og boot op på den, i første skærmbillede “Velkommen til Installation”, trykker du på <F10> eller tryk på <R> for at reparere.
Når Windows Genoprettelseskonsollen er startet, får du vist følgende meddelelse:
Microsoft Windows(R) Genoprettelseskonsol

Genoprettelseskonsol indeholder funktioner til systemreparation og -genoprettelse.
Skriv EXIT for at afslutte Genoprettelseskonsol, og genstart computeren.

1: C:\WINDOWS
(Hvis den spørger efter admin.kode og du ikke bruger nogen, så tryk blot på  <Enter>)

Hvilken Windows-installation vil du logge på:  1     <Enter>
Efter : <C:\WINDOWS >  Skriver du:  chkdsk c: /p /r <Enter>
Når den er færdig med at scanne, skriv: Exit <Enter>
Se om den så kan starte op.

Signatur

qui potest, obligatur

Nierne bomaye - You’ll never walk alone

Kaffen er drukket
Kassen er lukket
Støtten gør mere nytte
Hos de små og forknytte
Børns vilkår
Hospitalsklovne

  trikker
Antal indlæg: 38

Hej grin
Dette er prøvet, og gav lidt problemer i første omgang, idet der skulle indstalleres driver “F6” til Raid funktioner.
Disken er skannet med “chkdsk”, desværre har det ikke løst problemet. Jeg har også prøvet at afinstallere min CA antivirus suite i håb om, at det var den der spærrede for den sidste installation af Win XP, idet det er under disse sidste processer med installering af virus pakken og netværk at skærmen går i “blå” og genstarter PC’en.
Jeg har tidliger været ude for “blå skærm”, hvor I lokaliserede problemet til en driverpakke til en HP printer. Derfor har jeg kun installeret driver til mine printere og ikke de store pakker fra HP med alt muligt ubrugeligt tilbehør af programmer.
Det er fortvivlende, at det er så svært at finde og få rettet en formodentlig lille programfejl. Den “blå skærm” kommer op med en serie 6 cifrede tal, så som E00002 -
Håber på lidt mere hjælp.
M.V.Hh
Trikker grin

Administrator
Avatar
Antal indlæg: 55766

Prøv at afinstallere din grafikkortdriver, genstart og se om det ændrer noget.
Har du installeret alle drivere, især chipsetdriveren?

Signatur

qui potest, obligatur

Nierne bomaye - You’ll never walk alone

Kaffen er drukket
Kassen er lukket
Støtten gør mere nytte
Hos de små og forknytte
Børns vilkår
Hospitalsklovne

  trikker
Antal indlæg: 38

Hej igen wink
har nu prøvet at afinstallere grafik drivere for grafikkortet Asus A9250 monteret i et AGP slot, dette gav ingen ændring. Alle nødvendige drivere til motherboarded Asus K8V de luxe er monteret og PC’en har fungeret fint i 3 år.
Der er først her på det seneste opstået problemer begyndende med at MS Outlook umutiveret lukkede ned med den sædvanlige meddelelse om at sende rapport til MS, som gav svaret at opdatere Office XP til Office 2007 softwarepakken, ikke noget fornuftigt svar. senere er der kommet den alvorlige fejl med blå skærm under opstart.
Det er fortvivlende og sikker en software fejl i OS.
M.V.H.
Trikker grin

Administrator
Avatar
Antal indlæg: 55766

Prøv dette:
Klik på Start->Kør skriv SFC /scannow(bemærk mellemrum), klik OK.
Din XP-CD skal sidde i drevet.
Når den er færdig, genstart, se om det hjalp.

Hvis det ikke hjælper, så prøv en Repair:
http://www.fromsej.dk/Vejledninger/html/repairvej.htm
Lav backup af dine vigtige ting først, det kan gå galt.

Signatur

qui potest, obligatur

Nierne bomaye - You’ll never walk alone

Kaffen er drukket
Kassen er lukket
Støtten gør mere nytte
Hos de små og forknytte
Børns vilkår
Hospitalsklovne

  trikker
Antal indlæg: 38

Pc’en giver kun et blink med en rude når jeg forsøger med SFC /scannow, ingen scanning.
Jeg har prøvet med en “Repair” ved brug af XP CD, hvilket ikke løste problemet.
Siger den information den blå skærm giver jer noget?
Den ser sådan ud: 0X 0000008E (0X0000005, 0X8062DFCT, 0X… osv)
Egentlig kører PC’en fint i den fejlsikker tilstand med domænecontroller, her er grafikkortet aktivt og der er netadgang, jeg kan ikke se, hvad det er for en driver eller prg, der ikke er aktiveret i denne tilstand. Tilsyneladen mangler jeg ikke noget.
Trikker grin

Administrator
Avatar
Antal indlæg: 55766

Det kan være en hardwarefejl, prøv at teste dine ram.
http://www.spywarefri.dk/forum/viewthread/18296/

Signatur

qui potest, obligatur

Nierne bomaye - You’ll never walk alone

Kaffen er drukket
Kassen er lukket
Støtten gør mere nytte
Hos de små og forknytte
Børns vilkår
Hospitalsklovne

  trikker
Antal indlæg: 38

Hej igen grin
Har hentet UBCD som Iso file og brændt CD og prøvet at starte op med CD, som desværre ikke kan læses på trods af at BIOS er sat op til start fra CD drev. PC’en springer vider og starter fra HDD, der igen ender i blå skærm.
Er det nødvendigt at hente UBCD som Zip eller .EXE file?
Trikker grin

Administrator
Avatar
Antal indlæg: 55766

Brænder du den rigtigt?
Altså åbner ISO-filen med dit brænderprogram?
Hvad er der på den brændte CD?

Min har dette indhold: (Version 3.4)
autorun.inf
boot
boot.catalog
docs
dosapps
freesco
images
isolinux
licenses
mkubcd.bat
mkubcd.sh
tools
ubcd
ubcd.ico

Signatur

qui potest, obligatur

Nierne bomaye - You’ll never walk alone

Kaffen er drukket
Kassen er lukket
Støtten gør mere nytte
Hos de små og forknytte
Børns vilkår
Hospitalsklovne

  trikker
Antal indlæg: 38

Jeg har kun en file på 117MB, UBCD411.ISO

Administrator
Avatar
Antal indlæg: 55766

Hvilket brænderprogram bruger du?
Højreklik på den hentede ISO, vælg Åbn med, vælg dit brænderprogram, så burde det lykkes.

Signatur

qui potest, obligatur

Nierne bomaye - You’ll never walk alone

Kaffen er drukket
Kassen er lukket
Støtten gør mere nytte
Hos de små og forknytte
Børns vilkår
Hospitalsklovne