Outlook Ekspress
Antal indlæg: 118

Hej.
Jeg har fået bredbånd og har fået ny mailadresse og kan ikke sende mail.
Jeg har været i forbindelse med min internetudbyder, de kan ikke finde fejlen nogle steder, hvor de kan se.
De foreslog mig at slette min Outlook Ekspress og genindstallerer den, da der måske var en fejl på den, men nu vil jeg lige prøve og få set min HijackThis loks efter, det kan jo være i kan finde en fejl.
Jeg har scannet for virus, der var intet at finde.

Håber i kan hjælpe mig.


Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 19:26:24, on 12-03-2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16414)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Programmer\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
C:\Programmer\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\mm_tray.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
C:\WINDOWS\System32\qttask.exe
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb12.exe
C:\Programmer\iISystem Wiper\SystemWiper.exe
C:\WINDOWS\SOINTGR.EXE
C:\Programmer\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
C:\Programmer\TimeCalendarLE\TCLE.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
C:\WINDOWS\system32\drivers\dcfssvc.exe
C:\Programmer\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE
C:\Programmer\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
C:\Programmer\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
C:\Programmer\Børsen\Børsen LærSelv® PC-Kørekort® XP\MiniManual.exe
C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\pctspk.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Programmer\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Programmer\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Documents and Settings\Bruger\Skrivebord\Hjælpemidler\hijackthis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.sol.dk/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer leveret af DLG Tele
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Hyperlinks
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programmer\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O4 - HKLM\..\Run: [S3TRAY2] S3tray2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] C:\Programmer\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\mm_tray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] C:\WINDOWS\System32\qttask.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb12.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] “C:\Programmer\Winamp3\winampa.exe”
O4 - HKLM\..\Run: [iIWiper] C:\Programmer\iISystem Wiper\SystemWiper.exe m
O4 - HKLM\..\Run: [SO5 Integrator Pass Two] C:\WINDOWS\SOINTGR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Programmer\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [OM_Monitor] C:\Programmer\OLYMPUS\OLYMPUS Master\FirstStart.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
O4 - HKCU\..\Run: [TimeCalendar] “C:\Programmer\TimeCalendarLE\TCLE.exe” auto
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] “C:\Programmer\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE”
O4 - HKCU\..\Run: [OM_Monitor] C:\Programmer\OLYMPUS\OLYMPUS Master\Monitor.exe -NoStart
O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Programmer\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Hurtigstart.lnk = C:\Programmer\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: MiniManual.lnk = ?
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Programmer\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
O8 - Extra context menu item: Overfør med Star Downloader - C:\Programmer\Star Downloader\sdie.htm
O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Programmer\Microsoft ActiveSync\INetRepl.dll
O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Programmer\Microsoft ActiveSync\INetRepl.dll
O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Create Mobile Favorite… - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Programmer\Microsoft ActiveSync\INetRepl.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programmer\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programmer\Messenger\msmsgs.exe
O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.dlg.dk
O15 - Trusted Zone: http://www.dba.dk
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Programmer\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
O23 - Service: Dcfssvc - Eastman Kodak Company - C:\WINDOWS\system32\drivers\dcfssvc.exe
O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
O23 - Service: PCTEL Speaker Phone (Pctspk) - PCtel, Inc. - C:\WINDOWS\system32\pctspk.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
O23 - Service: ptssvc - Unknown owner - C:\Programmer\Kodak\KODAK Picture Transfer Software\PTSsvc.exe (file missing)

Administrator
Avatar
Antal indlæg: 55752

Loggen er ren.

Tjek efter hvad der står som server til udgående post.
Åbn Outlook Express, klik på Funktioner->Konti , marker den konto der ikke virker, klik på Egenskaber, skift til fanebladet Servere, tjek at oplysningerne er 100% rigtige.
Hvis de er det, så slet kontoen og opret den igen, det må fremgå af manualen fra din udbyder hvordan du gør.

Signatur

qui potest, obligatur

Nierne bomaye - You’ll never walk alone

Kaffen er drukket
Kassen er lukket
Støtten gør mere nytte
Hos de små og forknytte
Børns vilkår
Hospitalsklovne

Antal indlæg: 118

Tak for at du har kikket den igennem.
Jeg har flere gange i dag tjekket oplysningerne under egenskaber på fanebladet Server, og har også lavet lavet den forfra flere ,sammen med en fra udbyderen og de kan ikke forstå, hvorfor det ikke virker. Den er 100% rigtig.
Skal jeg dog hen at slette mailboksen og geninstallere den?

Administrator
Avatar
Antal indlæg: 37451

Jeg vil foreslå at du installerer zone alarm firewall i stedet for wink

Den kan hentes her:
[url=“http://www.spywarefri.dk/manualer/sikkerhedspakke.htm”]
Sikkerheds Pakken           [/url]

Og giv endelig Outlook tilladelse.

Lad os høre om det har hjulpet ?

Signatur

Download IKKE Programmer fra Disse  suspekte sider

Antal indlæg: 118

Når jeg nu kommer ind på zoneAlarms hjemmeside, hvad er det så for et links jeg skal aktiverer. Jeg er ikke så god til engelsk, derfor spørger jeg nok for meget.
Jeg har fået downloadet et program, men hvor er min PC dog blevet langsom til at reagere nu.

Administrator
Avatar
Antal indlæg: 37451

Det er her, tryk på den øverste Download knap:
http://www.zonealarm.com/store/content/company/products/znalm/freeDownload.jsp?lid=zaskulist_download

Hvad er det for et program du har hentet [?]

Signatur

Download IKKE Programmer fra Disse  suspekte sider

Antal indlæg: 118

Det er et der hedder Zonealarm Internet Security Suite.
Jeg prøver det link du har skrevet.

Administrator
Avatar
Antal indlæg: 37451

Så skal du lige afinstallere det her:
Zonealarm Internet Security Suite.

Fra tilføj/fjern programmer i kontrolpanel, først

Signatur

Download IKKE Programmer fra Disse  suspekte sider

Antal indlæg: 118

Tak, jeg arbejder vidre med opgaven i morgen.
Tak for hjælpen indtil nu.

Antal indlæg: 118

Hej igen.
Nu har jeg fået installeret Zonealarmen og har været så heldig at modtage en mail, har prøvet at sende èn, venter nu bare på og hører om vedkommende modtager den.

Administrator
Avatar
Antal indlæg: 37451

Prøv at send en mail til dig selv wink

Signatur

Download IKKE Programmer fra Disse  suspekte sider

Antal indlæg: 118

Jeg har prøvet at sende til min egen mailadresse og kan godt sende, men jeg modtager ikke. Jeg har også sendt til en mailboks på en “sol” men den er heller ikke kommet frem til den mailadresse.
Jeg har sendt til et par stykker mere og en enkelt har skrevet tilbage, så nogle modtager fra mig og kan returnerer.

Antal indlæg: 118

Nu har jeg igen prøvet at sende til mig selv og nu gik den igennem, men den på “sol” kommer ikke igennem

Administrator
Avatar
Antal indlæg: 37451

Det lyder da til at der er fremskridt wink

Kør lige Ccleaner -

Hent Ccleaner: [url=“http://www.ccleaner.com/ccdownload.asp”] 
Ccleaner  [/url]

Installer programmet.
Husk at vælge dansk ved installationen.
Ccleaner programmet fjerner overflødige Temp filer.
Tryk så på “Renser” i menuen i venstre side.
Nu skal du trykke på knappen “Kør Cleaner” - det gør du mindst 2 gange.
Luk programmet.

Genstart og se om det har gjort en forskel [?]

Signatur

Download IKKE Programmer fra Disse  suspekte sider

Antal indlæg: 118

Har kørt Ccleaner og har sendt mail til “Sol” mail og nu virker det.
Tusinde tak for hjælpen.
Knus

Administrator
Avatar
Antal indlæg: 37451

Jamen det lyder da herligt, og velbekomme [:X]

Jeg lukker pænt efter os, men du er altid velkommen hvis du får brug for os igen

Signatur

Download IKKE Programmer fra Disse  suspekte sider